Kiss István

Születési idő: 1954. 01. 14.

E-mail: kiss.istvan@mkk.szie.hu

1973-1978: GATE, okleveles agrármérnök

1997 - : Ph.D. fokozat (mezőgazdaság-tudomány)

1998 -  : A “Természetvédelmi Közlemények" c. folyóirat szerkesztő bizottságának tagja

1998 -  : Az “Állattani Közlemények" c. folyóirat technikai szerkesztője

2000-2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj 

Oktatás

1993 - Általános halbiológia (tantárgyfelelős)

1997 -  Zootaxonómia (előadó)

1998 - Védett állatok (előadó)

1998 - Halrendszertan (tantárgyfelelős)

2000 -  Állattan (előadó)

2000 -  A környezetvédelem biológiai alapjai (tantárgyfelelős

2007 - Természetvédelmi biológia (tantárgyfelelős)

2009 - Környezetvédelmi biológia (tantárgyfelelős)

2009 - Zoológia (tantárgyfelelős)

2009 -  Állatrendszertan (előadó)

Kutatási tevékenység

1974 - 1978: Halgazdálkodás terén fontos zooplankton szervezetek populációbiológiai vizsgálata.

1976 - 1978: A harcsa (Silurus glanis) ivadéknevelésének technológiai és táplálkozásbiológiai kérdései.

1979 - 1992: Ugróvillások (Collembola) laboratóriumi tenyésztésének kidolgozása és tesztállatként való alkalmazása (pl. növényvédőszerek tesztelése).

1982 - 1995: A zooedafon szerepe a szerves anyagok dekompozíciójában, a biológiai aktivitásban.

1989 -        : Kétéltű és hüllő faunisztikai, populációbiológiai és természetvédelmi célú vizsgálatok.

1991 -        : A környezetszennyezés hatása egyes talajlakó állatokra.

Egyesületi tagságok

1969 - : Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya

1988 - : Magyar Biológiai Társaság Ökológiai Szakosztálya

2000 - : Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete

 

Nyelvismeret: C típusú angol középfokú nyelvvizsga, alapfokú német nyelvvizsga

Tanszék elérhetőségei

 • Telefon:
  +36 (28) 522-000
 • Fax:
  +36 (28) 410 804
 • Cím:
  Páter Károly utca 1.
  2100
  Gödöllő

Az oldalt Lola's art készítette