Sárospataki Miklós

Születési hely: Budapest

Születési idő: 1963. 05. 11.

Cím: 1041 Budapest, Görgey A. u. 75/A.

E-mail: sarospataki.miklos@mkk.szie.hu

1982-87: József Attila Tudományegyetem, biológus szak, ökológia szakirány. Utolsó évben népköztársasági ösztöndíjas, valamint a JATE Állattani Tanszékének demonstrátora voltam.

1987: Jó minősítésű biológus diploma. Diplomadolgozat címe: Apoidea fajok tápnövényspektrumának vizsgálata pollenanalízis segítségével.

1989-91: Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem kiegeszitő biológia tanári szak.

1991-94: Három éves Tudományos Továbbképzési Ösztöndíj az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében. Témavezető: Dr. Szentesi Árpád. Téma címe: Növényevő rovaregyüttesek lokális és regionális szerveződése.

1998: A mezőgazdaság tudományok kandidátusa cím elnyerése. A kandidátusi értekezés címe: “A Hieracium pilosella-hoz kapcsolódó rovaregyüttesek tér- és időbeli variációi”.

1999-2002: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj.

2013-:SZTV Élővilágvédelem szakterületen szakértői engedély

2013-:Takács és Népi vállalkozás működtetése szakképesítés

1987-91: Tudományos gyakornok az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében.

1991-94: MTA tudományos továbbképzési ösztöndíjas, kutatóhely az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete

1993-96: Először félállásban, majd 1994-től teljes állásban tudományos segédmunkatárs a GATE Állattani és Ökológiai Tanszékén.

1996-1998:  Egyetemi tanársegéd a GATE Állattani és Ökológiai Tanszékén.

1998-2003: Egyetemi adjunktus a GATE Állattani és Ökológiai Tanszékén.

2003:  Egyetemi docens a Szent István Egyetem (Gödöllő) Állattani és Ökológiai Tanszékén.

Sárospataki Miklós publikációs listája

Kutatási témák és elnyert pályázatok

1985-87: Vadméhek (Apoidea) közösségszerkezetének és tápnövénykapcsolatainak vizsgálata homokpusztai gyepen.

1987-91: Almáskert katicabogár-együtteseinek vizsgálata: a különböző fejlődési stádiumok aktivitása, szezonális dinamikája és közösségszerkezete.

1988-89: Katicabogarak vertikális eloszlása és repülési aktivitása tölgyerdőben.

1988-91: Katicabogarak és talajon aktív futóbogarak hatásának vizsgálata a szárnyatlan levéltetű alakok vírusvektor tevékenységére.

1989- Mezőgazdasági területek futóbogár közösségeinek vizsgálata.

1991. márc.: A Hieracium pilosellán élő növényevő rovaregyüttesek vizsgálata, különös tekintettel a biológiai védekezésre esetleg felhasználható rovarokra.

1991-94: Az új-zélandi The Miss E. L. Hellaby Indigenous Research Trust egy éves grantja a Hieracium pilosella elleni biológiai védekezésre felhasználható rovarok vizsgálatára. A project folytatására még egy évre (1992-93) kaptam pénzt a Trusttól, majd pedig egy újabb évre (1993-94) a Hieracium Control Trusttól a DSIR Plant Protection, majd pedig a Landcare Research intézeten keresztül.

1991. jún.: Jelölés-visszafogásos kísérletek futóbogarak populációméretének és viselkedésökológiájának vizsgálatára.

1992-96: Részvétel a Samu Ferenc témavezetésével elnyert “Ízeltlábú ragadozók viselkedésökológiai vizsgálata: táplálkozási és reproduktív stratégiák” című OTKA pályázatban.

1998: Poszméhek biológiájával és ökológiájával kapcsolatos vizsgálatok.

1999-2000: A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Renszer pollinátor protokolljainak kidolgozása. Vadméhfaunisztikai felmérések különféle élőhelyeken

2000-2001: Ökológiai hálózat tervezésének zoológiai vonatkozásai a MATRA PIN 2000 project keretében.

2000-2002: A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Renszer pollinátor protokolljainak tesztelése a KVM Természetvédelmi Hivatala megbízásából.

2000: Hazai poszméh és művészméh fajok elterjedési illetve gyakorisági adatainak összegzése, a fajok veszélyeztetettségének vizsgálata.

2003: A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Renszer pollinátor protokolljainak beindítása és koordinálása.

2003-2004: „Evaluating current European agri-environment schemes to quantify and improve nature conservation efforts in agricultural landscapes” című EU 5. projektben vadméhekkel kapcsolatos vizsgálatok. A projekt magyarországi koordinátora dr. Báldi András (Magyar Természettudományi Múzeum).

2005-2009: A “Gerinctelen taxonokon belül előforduló agrobiont fajok ökológiai karakterének vizsgálata agrár és természetes élőhelyeiken” OTKA program méhekkel kapcsolatos vizsgálatai.

2006-2009: Méhfaunisztikai vizsgálatok a Tihanyi-félszigeten.

2006: Hazai művészméh fajok elterjedési adatbázisának létrehozása, a fajok veszélyeztetettségének becslése.

2009-2014: Poszméheket vonzó szántóföld szegélyek hatékonyságának vizsgálata.

2010-2015: Az „Európai uniós agrár-környezetgazdálkodási programok hatékonyságát növelő indikátor protokollok fejlesztése” című, Samu Ferenc (MTA NKI) által vezetett OTKA program vadméhekkel kapcsolatos vizsgálatai.

2012: A “Climate change effects on plant-arthropod interactions along a European biodiversity gradient” című OTKA program vadméhekkel kapcsolatos vizsgálatai

2013: A “Quantification of ecological services for sustainable agriculture” című FP7-es EU project vadméhekkel kapcsolatos vizsgálatai.

2015: Az angliai The Centre for Ecology and Hydrology (CEH) koordinálásával három országban (Anglia, Németország, Magyarország) zajló, “Neonikotinoid csávázószerrel kezelt repce vadon éálő méhekre gyakorolt hatásának terepi vizsgálata” project keretében a magyarországi vizsgálatok koordinálása és lebonyolítása.

2015: A kunpeszér környéki erdők akácos és tölgyes foltjainak összehasonlítása a vadméh közösségek alapján (A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából).

Fontosabb tanulmányutak

1988. ápr.: A British Council és a Brit Ökológiai Társaság támogatásával részvétel a Brit Ökológiai Társaság Jubileumi Szimpóziumán, Londonban. Útközben szakmai látogatás a Bayreuthi Egyetem (Németország) Állatökológiai Tanszékén, a Genti Egyetem (Belgium) Állatökológiai Laboratóriumában és a Wageningeni Egyetem (Hollandia) Biológiai Kutatóállomásán.

1988. aug.: Egy hetes tanulmányút a Csehszlovák Tudományos Akadémia Entológiai Kutatóintézetében, Ceske Budejovicében.

1989. aug.: Egy hetes tanulmányút a Lengyel Tudományos Akadémia Ökológiai Intézetében, Dziekanow Lesnyben

1994. márc.: Másfél hónapos tanulmányút az új zélandi Landcare Research intézetben (Christchurch, Új Zéland). Útközben szakmai látogatás Palmerston Northban a Massey egyetem Ökológiai Intézetében. Mind a Landcare Researchben mind pedig a Massey egyetemen előadást tartottam a magyarországi Hieracium project eddigi eredményeiről.

2009. dec.: Részvétel az “Effective scientific communication and publishing” c. kurzus megtartásában a Nairobi Egyetemen (Training Center for Communication).

Oktatási tevékenység

1994-: Rendszeres oktatás “Állattan” és “Ökológia” témakörökbe tartozó tárgyak keretében.

1998- :Tárgyfelelősként több, “Védett állatok” és “Méhbiológia, méhészet” témakörbe tartozó tantárgy oktatása.

2000-2008: A „Méhészet és méhbiológia” szakirány-modul koordinálása

2001-: SZIE Környezettudományi Doktori Iskolájának tagja, PhD tárgyak oktatása és témavezetés.

2004-: “Állattan” és “Ökológia” témakörökben több graduális kurzus tárgyfelelőse.

2005-: A SZIE Környezettudományi Doktori Iskolájában a következő PhD kurzusok tartása: “A tudományos közlés módszertani alapjai”, “Megporzásökológia, vadméhek védelme és monitorozása”.

2007-: A SZIE Állatorvostudományi Kar graduális Zoológus képzésén “A tudomános közlés módszertani alapjai” c. tárgy tartása.

2008-: A SZIE Állatorvostudományi Doktori Iskola keretében részvétel a “A tudományos közlés módszertani alapjai” c. kurzus megtartásában.

2008-: PhD hallgatók témavezetése

2009-: Az “Állatrendszertan” illletve a “Szakmai gyakorlat” c. tárgyak beindítása a Természetvédelmi mérnök szakon.

2010-: Számos kurzus tárgyfelelősségének átvétele, és a tárgyak oktatása (Állattan, Ökológia, Méhbiológia, Védett állatok Magyarországon, Állatrendszertan, stb. témakörben).

2016-: A „Felsőfokú méhész” szakirányú továbbképzési szak alapításának és indításának kidolgozása, a szakvezetői feladatok ellátása.

2017-: A „Természetvédelmi biológia” „Környezetvédelmi biológia” és a „Biodiverzitás monitorozás” című BSc és MSc kurzusok tárgyfelelősségének átvétele.

Egyéb tudományos tevékenység

1987-: Rendszeresen részvétel a Magyar Rovartani Társaság illetve a Magyar Biológiai Társaság Állattani, Természetvédelmi és Ökológiai Szakosztályának előadóülésein

Egyesületi tagságok

1987-: Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, Magyar Biológiai Társaság Ökológiai Szakosztálya, Magyar Rovartani Társaság

1988-2001: Brit Ökológiai Társaság

1993-2001: Amerikai Ökológiai Társaság (1993-95. membership grant)

2002-2006: International Bee Research Association

1998-: Tölgy Természetvédelmi Egyesület, 2000-től alelnök, 2004-től elnök

2009-: Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete

Nyelvismeret: C típusú angol középfokú nyelvvizsga, Alapszintű orosz

„B” kategóriás jogosítvány

Sárospataki Miklós publikációs listája

Letölthető publikációk

Samu, F.and Sárospataki, M. (1995): Estimation of population sizes and home ranges of polyphagous predators in alfalfa using mark-recapture: an exploratory study. Acta Jutlandica, 70:47-55.

M. Sárospataki (1999): Phytophagous insects associated with Hieracium pilosella (Asteraceae) in Hungary, Central Europe. Environmental Entomology, 28:1-8.

Sárospataki M., Novák J., Molnár V. (2002): Distribution and relative abundance of bumble bees (Bombus sp.) in Hungary. Poszter összefoglaló, 2nd European Scientific Apicultural Conference, Balatonlelle, Hungary.

Sárospataki M., Novák J., Molnár V. (2003): Hazai poszméh- és álposzméhfajok (Hymenoptera: Apidae, Bombus és Psithyrus) UTMtérképezése és az adatok természetvédelmi felhasználhatósága. Állattani Közlemények, 88:85-108.

Sárospataki M., Novák J., Molnár V. (2004): Hazai poszméhfajok (Bombus spp.) veszélyeztetettsége és védelmük szükségessége. Természetvédelmi Közlemények 11:299-307.

Sárospataki, M., Novák, J., Molnár, V. (2005): Assessing the threatened status of bumble bee species (Hymenoptera: Apidae) in Hungary, Central Europe. Biodiversity and Conservation, 14:2437-2446.

Ban-Calefariu, C., Sárospatakai, M. (2007): Contributions to the knowledge of Bombus and Psithyrus genera (Apoidea: Apidae) in Romania. Trawaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”. 50: 239-258.

Sárospataki, M., Báldi, A., Batáry, P., Józan, Zs., Erdős, S. and Rédei, T. (2009): Factors affecting the structure of bee assemblages in extensively and intensively grazed grasslands in Hungary. Community Ecology, 10:182-188.

Batáry, P., Báldi, A., Sárospataki, M.,Kohler, F., Verhulst, J., Knop, E. (2010): Effect of conservation management on bees and insect-pollinated grassland plant communities in three European countries

Sárospataki Miklós, Ádám Annamária, Bakos Réka(2011): Poszméheket vonzó szántóföldszegélyek hatékonysága. Növényvédelem 47 (7)

Sándor András, Sárospataki Miklós, Farkas Sándor(2015): A neonikotinoidok hatásmechanizmusa rovarokra. Növényvédelem 51 (1)

Ferenc Kádár, Judit P. Fazekas, Miklós Sárospataki, Gábor L. Lövei (2015): Seasonal dynamics, age structure and reproduction of four Carabus species (Coleoptera: Carabidae) lining in forested landspaces in Hungary. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 61(1), pp.

Vaskor Dóra, Józan Zsolt, Lengyel Attila és Sárospataki Miklós(2015): Féltermészetes gyepek és parlagok méhközösségei és növény-megporzó kapcsolatai a Cserhátban. Természetvédelmi Közlemények 21, pp. 383–394

Tanszék elérhetőségei

 • Telefon:
  +36 (28) 522-000
 • Fax:
  +36 (28) 410 804
 • Cím:
  Páter Károly utca 1.
  2100
  Gödöllő

Az oldalt Lola's art készítette